lunes, 5 de febrero de 2018

Entre éstes y les atres, aplegaren a les mans

«Entre éstes y les atres,
aplegaren a les mans,
y per més que la fadrina
per la seu’ama torná,
aquella fiera marina,
de Maria la Ratá,
va mampendre a doña Paca
per derrere y per davant,
hasta qu’en una de tantes,
la peluca li arrancà,
deixant a la siñoreta
en lo cap més repelat,
que un quinto de infantería
el disapte per la esprá».

Llibret de la Falla del Carrer de las Pas, eixecutà per el Sircul de Belles Arts en 1924. (fragment)


Ilustración de Flor de Mayo. La novela ilustrada

Cortesía de Marga Preda

No hay comentarios:

Publicar un comentario