lunes, 3 de abril de 2017

Contempleu com es mostrava ésser trist mon Fill en l'hort

«Puix que Rosa de molt preu
Déu mon Fill m'ha elegida:
El Psaltiri presenteu
quinze actes de ma vida.

Contempleu com es mostrava
ésser trist mon Fill en l'hort,
que el seu cos sang regalava,
esperant la trista mort;
tal pena, perquè entengueu,
més que tots jo l'he sentida.

Contempleu amb ulls plorosos
el meu Fill Rei dels Senyors,
quins assots tan rigorosos
sofrí per als pecadors;
i si tots amb mi ploreu,
veureu com sóc entristida.

Contempleu com tormentaren
els cruels el Redemptor,
quan d'espines coronaren
el seu cap amb gran rigor;
tals escarnis mediteu,
com m'han deixat afligida.

Contempleu amb quanta pena
portava mon Fill la creu,
per a fer complida esmena
dels pecats del poble seu;
i en trobar-lo, bé penseu,
de quin dolor sóc ferida.

Contempleu com em doblaren
els dolors amb gran augment,
quan mon Fill crucificaren
en la creu estretament;
creieu i considereu,
que mai sóc tan afligida.

Contempleu com devallaren
a mon Fill de l'alta creu,
i als meus braços el posaren
tot llagat de cap a peus;
qual estigui, contempleu,
amb dolor tan fora mida,
el Psaltiri presenteu.

Contempleu com me deixaren
quan me'l prengueren dels braços
i al sepulcre el col·locaren,
amb tant dolorosos passos;
si de mi vos apiadeu
en soledat summergida,
el Psaltiri presenteu.

Els que per mi desitgeu
alcançar glòria complida:
el Psaltiri presenteu
quinze actes de ma vida.»

Goigs de Quaresma de la Mare de Déu del RoserConfraria de l'Oració de Jesús en l'Hort

http://eoselblog.blogspot.com.es/


No hay comentarios:

Publicar un comentario