miércoles, 25 de julio de 2018

El día de Sant Jaume es un día senyalat

«El día de Sant Jaume
es un día senyalat
(bis)
estaven fent un tracte
una xurra i un soldat
(bis)
sa mare que els va vore
es tirá les mans al cap
(bis)
"mare no s'assuste
que aixó ja no es pecat
(bis)
si guanye tres pessetes
pa vosté la mitat"
(bis)
"per a tú filla meua
que tu t'ho has guanyat"
(bis)
al cap de quatre mesos
va naixer un soldat
(bis)
com era de la mili
va naixer equipat
(bis)
amb el fusell al muscle
i la verga baix del braç
(bis)
Ací acaba la historia
de la xurra i el soldat».

Popular


Calle de la Paz

Subida por Carlos Iborra a VAHGNo hay comentarios:

Publicar un comentario